Recenzenci

 • Agata Adamska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Jolanta Chluska – Politechnika Częstochowska
 • Madalina Dumitru – Bucharest University of Economic Studies
 • Veronika Fenyves – University of Debrecen
 • Beata Zofia Filipiak – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Magdalena K. Jerzemowska – Uniwersytet Gdański
 • Olga Kalinowska-Beszczynska – University of Exeter Business School
 • Yury Karaleu – School of Business and Management of Technology of Belarusian State University
 • Renata Karkowska – Uniwersytet Warszawski
 • Zbigniew Krysiak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Janusz Kudła – Uniwersytet Warszawski
 • Gabriela Łukasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ewa Miklaszewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marko Milojević – Singidunum University, Belgrade
 • Józef Pfaff – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Emil Ślązak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Beata Świecka – Uniwersytet Szczeciński
 • Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Krzysztof Waliszewski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Stanisław Wanat – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Szczeciński