Historia

Czasopismo „Nauki o Finansach” pojawia się kwartalnie od 1995r.   Do 2008 r. ukazywało się jako Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej pod tytułem „Finanse, Bankowość, Rachunkowość”.

Publikowane są w nim artykuły w języku polskim i angielskim.   Swoje osiągnięcia prezentują w nim zarówno polscy, jak i zagraniczni badacze.

Zazwyczaj zachowany jest klasyczny podział na takie dziedziny finansów, jak „Finanse publiczne”, „Rynki finansowe”, „Finanse przedsiębiorstw” czy „Pośrednictwo finansowe”.   Często jednak tematyka pisma zahacza o dziedziny pokrewne, nieraz nawet wykraczając poza dotychczasowy kanon wiedzy.   Dzięki temu kolejne wydania czasopisma pokazują – zgodnie ze światowymi trendami – że obszar zainteresowań nauk o finansach staje się coraz bardziej różnorodny.