Nowy numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu knigu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 3 (28)
ISSN: 2080-5993
e-ISSN: 2449-9811
Liczba stron: 130
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne / Municipal expenses of subsidies for collective households of the elderly members vs. demographical changes
Autor: Agnieszka Bobrowska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro / The impact of financial indicators on credit ratings of banks from eurozone
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych / The relationship between the financing structure and the economic efficiency of current assets in industrial listed companies
Autor: Michał Comporek


Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 – przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego / Bankruptcy processes of enterprises operating in the economic market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the period of global crisis
Autor: Jakub Kamiński


Zarządzanie ryzykiem w procesie audytu finansowego przedsiębiorstwa / Risk management as part of financial audit of enterprise
Autor: Szczepan Matusik


Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015 / Exchange rate EUR/PLN on quotations based on the National Bank of Poland in the years 2005-2015
Autor: Natalia Wałęsa


Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych / Share issuance and the expected returns in international equity markets
Autor: Adam Zaremba, Szymon Okoń