Nowy numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu knigu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 1 (26)
ISSN: 2080-5993
e-ISSN: 2449-9811
Liczba stron: 130
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce  na przykładzie spółek indeksu WIG20 / Effective income tax rates in Poland – illustrated with an example of WIG20 companies
Autor: Krzysztof Biernacki, Alicja Brodzka, Magdalena Chodorek


Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych / Estimation of management instruments of local government finances in the light of paradigm evolution of public funds
Autor: Danuta Król


Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Ratio analysis as a method of evaluating the effectiveness of internal audit in rationalizing the financial management of local government units
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg


Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Wielkość rynku a ochrona inwestora na europejskich alternatywnych systemach obrotu / Size of a market vs. investor protection on European alternative marketing system
Autor: Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka


Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / The importance of debt on innovation financing in the sector of small and medium enterprises in Poland
Autor: Katarzyna Prędkiewicz


Aspekty lingwistyczne raportów analityków
Autor: Karol Klimczak, Marta Dynel