Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Nowy numer

 Uwaga!!!! W 2018 r publikowane będą tylko artykuły w języku angielskim.

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2018
Numer wydania: 2 (23)
ISSN: 2080-5993
e-ISSN: 2449-9811
Liczba stron: 130
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

The convergence of financial and management accounting in Poland / Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej w Polsce
Autor: Przemysław Kabalski, Ewelina Zarzycka


Goodwill in the process of mergers and acquisitions in Poland / Wartość firmy w procesach przejęć i połączeń w Polsce
Autor: Piotr Luty


Comparison of investment performance measures using the example of selected stock exchanges / Porównanie miar efektywności inwestycji na przykładzie wybranych giełd papierów wartościowych
Autor: Marcin Potrykus


The impact of accounting and tax law concerning borrowing costs on the assessment of the financial leverage effect / Wpływ regulacji prawa bilansowego i podatkowego dotyczących kosztów finansowania zewnętrznego na ocenę efektu dźwigni finansowej
Autor: Piotr Prewysz-Kwinto


Types of government deficit in respect of fiscal decision-making / Rodzaje deficytu budżetowego w aspekcie podejmowania decyzji fiskalnych
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


The educational role of the Accountants Association in Poland (AAP) after the deregulating of the profession / Rola edukacyjna Stowarzyszenia Księgowych w Polsce po deregulacji zawodu księgowego
Autor: Katarzyna Świetla


Annual financial statements, the importance of other comprehensive income / Roczne sprawozdanie finansowe, wpływ sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów
Autor: Grzegorz Warzocha